You are currently viewing Tiếng Anh trực tuyến: Nothing Ventured, Nothing Gained

Tiếng Anh trực tuyến: Nothing Ventured, Nothing Gained

học tiếng anh trực tuyến không có gì mạo hiểm không có gì đạt được

“Nothing Ventured, Nothing Gained”

Nghĩa:-> Mọi người nên chấp nhận rủi ro để đạt được mục tiêu của họ. Nếu họ không cố gắng, sẽ chẳng thu được gì.Kết án:

–> I am going to the Philippines to study English for 6 months. This is to prepare myself for a better future. Nothing ventured, nothing gained.

-> Tôi sẽ đến Philippines để học tiếng Anh trong 6 tháng. Điều này là để chuẩn bị cho bản thân mình cho một tương lai tốt đẹp hơn. Không có gì mạo hiểm, không có gì đạt được.

Hội thoại: 

Situation1

Emma: Do you have any plans this vacation?

Carlo: Yes, I do. I’m preparing to backpack through Europe.

Emma: Oh, really? You really like taking risks.

Carlo: Of course. Nothing ventured, nothing gained.

Tình huống1

Emma: Bạn có kế hoạch gì trong kỳ nghỉ này không?

Carlo: Vâng, tôi có. Tôi đang chuẩn bị xách ba lô qua Châu Âu.

Emma: Ồ, vậy à? Bạn thực sự thích thử thách

Carlo: Tất nhiên. Không có mạo hiểm . Không đạt được gì cả ( Không có áp lực, không có kim cương)

Situation2

Chris: My dream is to emigrate to Canada in the future. I don’t know if I can do it, though.

Abby: Why would you say that?

Chris: I am scared. I don’t know anybody there.

Abby: Have confidence. Always remember this, “nothing ventured, nothing gained.”

Tình huống2

Chris: Ước mơ của tôi là di cư đến Canada trong tương lai. Tuy nhiên, tôi không biết liệu mình có thể làm được không.

Abby: Tại sao bạn lại nói như vậy?

Chris:  Tôi sợ. Tôi không biết ai ở đó.

Abby:  Hãy tự tin. Hãy luôn nhớ điều này, “không có gì mạo hiểm, không có gì đạt được.”

Tiếng Anh trực tuyến tại 11TALK

Tiếp tục học tiếng Anh! Cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn ngay hôm nay thông qua Lớp học tiếng Anh online Pinestalking-11talk. Nhận 1 lớp học miễn phí và tận hưởng chương trình khuyến mãi của chúng tôi để tìm hiểu các kiến thức tiếng Anh mới nhất, kể cả tiếng Anh gen Z

Du học ngay tại nhà, tại sao không??

#PINESTALKING; #11TALK; #onlineEnglishclass; #onlineEnglishschool; #onlineEnglishschoolPhilippines; #liveclassonline; #learnEnglishonline; #studyEnglishonline; #onlineclass #IELTSSpeaking; #StudyIELTSinPines; #StudyIELTSonline; #StudyIELTSinthePhilippines; #IELTSonline; #IELTSonlineclass; #IELTSlessons; #IELTStips; #learnfromhome; #Covid19; #Coronavirus; #ZoomClass; #ZoomEnglishClass; #Zoom