You are currently viewing Học tiếng Anh trực tuyến | Mẹo ngữ pháp IELTS: Giọng bị động (Passive Voice) là gì?

Học tiếng Anh trực tuyến | Mẹo ngữ pháp IELTS: Giọng bị động (Passive Voice) là gì?

Giọng bị động (Passive Voice)được sử dụng để nghe có vẻ trang trọng hơn và không mang tính cá nhân. Hơn nữa, nó được sử dụng để nhấn mạnh một người hoặc một đối tượng đang trải qua một hành động hơn là thực hiện hành động đó. Vậy khi nào thì nên sử dụng giọng bị động?

giọng thụ động

1. Người thực hiện hành động là không xác định.

Ví dụ: The paintings of the museum were made around the year 1988. [We don’t know who made them]

 Các bức tranh của bảo tàng được thực hiện vào khoảng năm 1988. [Chúng tôi không biết ai đã làm ra chúng]

2. Người thực hiện hành động không liên quan:

Ví dụ:An experimental vaccine will be launched by the end of the year. [It is not important who made the vaccine]

 Một loại vắc xin thử nghiệm sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm nay. [Không quan trọng ai là người sản xuất vắc xin]

3. Bạn muốn không rõ ai là người chịu trách nhiệm về hành động này.

Ví dụ:Mistakes were made. [Not sure by who, but the actions were done by someone]

  Sai lầm đã được thực hiện. [Không chắc bởi ai, nhưng hành động đã được thực hiện bởi ai đó]

4. Bạn đang nói về một sự thật chung.

Ví dụ:Rules are made to be broken [by anyone, anytime]

  Các quy tắc được thực hiện để bị phá vỡ [bởi bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào]

Tại sao giọng bị động (Passive voice) lại hữu ích cho IELTS?

Giọng bị động (Passive voice) đặc biệt được sử dụng trong các nhiệm vụ viết trong kỳ thi IELTS, đặc biệt là trong các bài báo cáo cần một phong cách viết chính thức hơn.

Hãy nhớ rằng giọng bị động (Passive voice) luôn được tạo thành với dạng liên hợp “to be”  cộng với quá khứ phân từ của động từ.

Tiếp tục cố gắng học tiếng Anh! Hãy luôn an toàn và khỏe mạnh! Cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn ngay hôm nay thông qua Lớp học tiếng Anh trực tuyến Pinestalking-11talk. 

Nhận 1 lớp học miễn phí và giảm giá 20-30% cho lần đăng ký đầu tiên của bạn. tại đây

; #11talk; #PinesAcademy; #onlineEnglishclass; #Philippines; #onlineEnglishschool; #onlineEnglishschoolPhilippines; #liveclassonline; #learnEnglishonline; #studyEnglishonline; #onlineclass #IELTSSpeakers; #StudyIELTSinPines; #StudyIELTSonline; #StudyIELTSinthePhilippines; #IELTSonline; #IELTSonlineclass; #IELTSlessons; #IELTStips