You are currently viewing Ngừng sử dụng “I think” trong tiếng Anh Phần 2

Ngừng sử dụng “I think” trong tiếng Anh Phần 2

Tìm ra những cách khác để bày tỏ ý kiến ​​của bạn khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Đảm bảo sử dụng tiếng Anh bằng bất kỳ cách nào trong số này để nổi bật và làm cho quan điểm của bạn có giá trị.

Chia sẻ hiểu biết ban đầu của bạn về điều gì đó khi sử dụng tiếng Anh

My impression is that (Ấn tượng của tôi là) + Ý TƯỞNG

Rose: What do you think about being bilingual?

Ben: My impression is that those who speak more than one language have better job opportunities.

Tự tin thể hiện ý tưởng của bạn

I am certain that (Tôi chắc chắn rằng) + Ý TƯỞNG

Rose: What’s the best way of losing weight?

Julian: I’m certain that the best way to lose weight is a good diet and exercise regimen.

Nhìn vào tác động của một cái gì đó

From my point of view (Theo quan điểm của tôi), + Ý TƯỞNG

enny: How can one become successful?

Sam: From my point of view, writing down and achieving your daily goals lead to future success.

Ý kiến ​​được tính dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm cá nhân, và việc sử dụng “opener” / biểu thức thích hợp trong tiếng Anh làm cho ý kiến ​​đó trở nên chính đáng.

11talk – Chương trình học tiếng ANh 1 kèm 1 cùng giáo Viên Philippines, nhằm mục đích xây dựng sự tự tin của bạn khi trò chuyện với mọi người trên khắp thế giới thông qua các Khóa học tiếng Anh đặc biệt của chúng tôi

Đừng bao giờ ngừng học tiếng Anh! 💓Đăng ký lớp học miễn phí với giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp + đánh giá miễn phí trình độ tiếng Anh ban đầu:  #situationalenglish #englishlesson # 11TALK #EnglishlessonSeries #lessonseries #hoctienganh #online #1kem1