You are currently viewing Tránh sử dụng “I think” trong tiếng Anh| Phần 1

Tránh sử dụng “I think” trong tiếng Anh| Phần 1

Thông thường và tự nhiên đối với hầu hết chúng ta là chúng ta không thể giúp bản thân khi trò chuyện mà chỉ hỏi người khác xem họ nghĩ gì. Hầu hết thời gian, chúng ta có thể sẽ bắt đầu bằng cụm từ, “Tôi nghĩ…”. Bạn có bị ốm và mệt mỏi khi sử dụng cùng một dụng cụ mở không? Mặc dù sử dụng “Tôi nghĩ…” làm công cụ mở đầu ý kiến ​​là an toàn và ổn. Tuy nhiên mọi người thấy thông điệp của bạn một cách hiệu quả khi bạn sử dụng các mẫu thay thế trong các cuộc hội thoại bằng tiếng Anh.

Tình huống 1: Thảo luận học thuật

Sử dụng “In my opinion” làm phần mở đầu sẽ mang lại cho bạn một giai điệu đáng tin cậy và đáng tin cậy. Giọng điệu của sự không chắc chắn được đặt ra khi bạn liên tục sử dụng “I think”.

In my opinion (Theo ý kiến ​​của tôi) , + (Tuyên bố ý kiến)

In my opinion, getting a good college is more important than having a car.

(Theo tôi, vào được một trường đại học tốt quan trọng hơn là có một chiếc xe hơi.)

  • Mẹo 11talk khi sử dụng tiếng Anh: Thêm 2-3 lý do để ủng hộ ý kiến ​​của bạn.
    • In my opinion (Theo ý kiến ​​của tôi )+ (Câu: Ý tưởng chung).
    • First of all (Trước hết), (lý do số 1).
    • Second(Thứ hai), (lý do số 2).
    • Finally (Cuối cùng), (lý do cuối cùng). (Nêu lại ý kiến ​​chung của bạn)

Câu trả lời mẫu

“In my opinion, getting a good college is more important than having a car. First of all, a good college helps you land a job. Second, college attendance means meeting great people. Lastly, you will acquire skills in college. For these reasons, getting a good college is more important than having a car.”

“Theo tôi, vào được một trường đại học tốt quan trọng hơn là có một chiếc ô tô. Trước hết, một trường đại học tốt sẽ giúp bạn tìm được việc làm. Thứ hai, đi học đại học có nghĩa là gặp gỡ những người tuyệt vời. Cuối cùng, bạn sẽ có được các kỹ năng ở trường đại học. Vì những lý do này, việc vào được một trường đại học tốt quan trọng hơn là có một chiếc xe hơi ”.

Tình huống 2: Bày tỏ tình cảm cá nhân nhẹ nhàng

Thể hiện sự phấn khích hoặc thậm chí lo lắng của bạn trong một số tình huống bằng cách sử dụng công cụ mở này khi trò chuyện tiếng Anh với bạn bè.

I have a feeling that (Tôi có cảm giác rằng ) + (Câu)

I have a feeling that your boyfriend will propose to you next month.

Tôi có cảm giác rằng bạn trai của bạn sẽ cầu hôn bạn vào tháng tới.

Tình huống 3: Bày tỏ cảm xúc mạnh mẽ đối với

một vài thứ một vài người

Đôi khi chúng ta hơi nhạy cảm, và nếu bạn muốn lên tiếng về vấn đề này, hãy sử dụng ” It seems to me that + Câu”

 It seems to me that (Đối với tôi dường như) + (Câu)

It seems to me that you’ll enjoy the video game session without me here.

Với tôi, có vẻ như bạn sẽ thích thú với phiên trò chơi điện tử khi không có tôi ở đây.

(Hình ảnh từ FRIENDS, Warner Bros.Company)

11talk nhằm mục đích xây dựng sự tự tin của bạn khi trò chuyện với mọi người trên khắp thế giới thông qua các Khóa học tiếng Anh đặc biệt của chúng tôi

Đừng bao giờ ngừng học tiếng Anh! 💓Đăng ký lớp học miễn phí với giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp + đánh giá miễn phí trình độ tiếng Anh ban đầu:  #situationalenglish #englishlesson # 11TALK #EnglishlessonSeries #lessonseries