You are currently viewing 3 Lỗi Ngữ Pháp Thường Gặp của Người Học Tiếng Anh

3 Lỗi Ngữ Pháp Thường Gặp của Người Học Tiếng Anh

Không phải ngày nào chúng ta cũng nhận thấy những lỗi ngữ pháp tiếng Anh mà chúng ta mắc phải, vì vậy trong bài học tiếng Anh ngắn ngày hôm nay, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn những lỗi này. 

Khi nào bạn nên sử dụng FUN and FUNNY?

Sử dụng từ “funny” nếu bạn đang ở trong một tình huống hài hước hoặc kỳ lạ. Khi mọi người cười vào câu chuyện của bạn, điều đó có nghĩa là câu chuyện của bạn rất hài hước. Sử dụng từ “Fun” khi bạn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời để làm điều gì đó với những người xung quanh bạn.  

Situation: Carrie shares her experience in attending the wrong party

Carrie: I had a funny experience last night.

Sam: How funny is it?

Carrie: I went to the wrong party and talked to everyone. I was looking for the host to thank him for sending me the invitation.

Sam: Why funny?

Carrie: When I reached the end of the room, I didn’t find Billy. The organizer said I was talking to the host.

Sam: Omg! You were practically absent from the other party. It’s funny tho that you left the party host clueless!

Carrie: And quite embarrassing too. 

Ý nghĩa thực sự của “TOO” là gì

Tìm hiểu ý nghĩa thực sự của “too” và ngừng sử dụng nó trong ngữ cảnh sai. Từ “Too” có nghĩa là  quá mức, mức độ hoặc số lượng cao hơn mức bạn muốn hoặc cần. Đó là một điều tiêu cực. Thay vì “too”, bạn có thể sử dụng các trạng từ như “so, very, and really”  để nhấn mạnh cho tính từ của bạn. 

Situation:  Friends are discussing about a wedding outfit.

Ana: I think your skirt is too short 

Bea: Alright, I’ll change my outfit.

Ana: You look so stunning on that midi dress.

Bea: Thank you. I think I can go to the beach party in this outfit.

Sự khác biệt giữa các tính từ kết thúc bằng “ED” và “ING” là gì?

Bạn vẫn còn nhầm lẫn với các tính từ kết thúc bằng “ED” và “ING”? Bạn sử dụng những tính từ này như thế nào? Khi nào bạn sẽ sử dụng “EXCITED” và “EXCITING”? Các tính từ kết thúc bằng ED thể hiện cảm xúc của một người đối với tình huống. Mặt khác, các tính từ “ING” mô tả các hoạt động và bầu không khí.

Situation:  Friends are discussing about a wedding outfit.

Joey: I am so excited to go to the beach.

Nate: There are a lot of exciting activities at the resort.

Joey: The directions going to the resort are a little bit confusing.

Nate: I’m confused with the road and signages on the map. It is not clear. 

Joey: We can call the resort hotline to assist us in going there.   

Để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về tiếng Anh hãy theo dõi 11Talk tại trang facebook hoặc đăng ký ngay một lớp học tại 11Talk nhé