You are currently viewing 11 Cách thể hiện “I don’t like it” một cách tinh tế

11 Cách thể hiện “I don’t like it” một cách tinh tế

Thể hiện phản ứng tự nhiên một cách tinh tế thay vì ” I don’t like it”

khoan sử dung: I don’t like it. (càng nhiều càng tốt)   

Thật dễ dàng để nói với ai đó rằng bạn không thích điều gì đó đến mức nào. Tuy nhiên, câu nói này không dành cho tất cả mọi người. Ví dụ, bạn không thể trực tiếp nói:  “I don’t like working late shifts” to your boss.(“Tôi không thích làm việc ca đêm” với sếp của bạn. Hãy bắt đầu với một điều gì đó khích lệ và tích cực như sau:) 

1.(Sth is great, + but + recommendation/ why you don’t like it)  

Recommendation: The night shift offer is great, but I believe someone is better for the position. 

Reason for not liking it: The night shift offer is great, but I don’t think I can do it with my health condition. 

Recommendation: Your products are great, but I think you need to sell them to people with oily skin.  

Reason for not liking it: Your products are great, but I have sensitive skin.

Recommendation: The bag looks nice, but I think it is more suitable for teenagers.

Reason for not liking it: The bag looks nice, but it is not my style. 

Other Expressions :

I’m not really interested in it. (Tôi không thực sự quan tâm đến nó.)

I don’t appreciate it.(Tôi không đánh giá cao nó.)

Informal

When talking to friends or people you know, you have more options in expressing your dislike towards something.

2. I’m not into it

A: Do you want to watch a broadway show next week? 

B: I’m not into it. 

*to be into something – is to like something.

A: Do you want to watch a broadway show next week? 

B: Thanks for inviting me! I’m so into it!

3. I’m not fond of it.  

A: Let’s get some chicken wrap for dinner

B: I’m not fond of it. 

4. I’m not crazy about it. 

A: Do you want to binge-watch Money Heist 5 this weekend?

B: I’m not crazy about it. 

5. It’s not for me 

A: I’ll go rock climbing with Jess tomorrow, are you coming?

B: Rock climbing is not for me. 

6. I’m not much of a …. much person  

A: Do you want some fried rice for breakfast?

B: I’m not much of a rice person. 

7. I’ll pass.   

A: Join us for Karaoke night.

B: I’ll pass. 

8.I can’t stand it (strong way – only use it with close friends ) 

A: Let’s go to the school fair and participate in the annual games
B: I’ll just stay home this weekend. I can’t stand the rowdy atmosphere.

9. It drives me crazy (paramount of dislike) 

A: Let’s go for a motorcycle joyride after work.

B: It drives me crazy!

10. It’s not my cup of tea  

A: I heard that there’s a film-making crash course this weekend. We should go together.
B: Sorry, it’s not my cup of tea. If it’s photography, I will go with you.

11. It’s not my thing  

A: Do you want to try the street foods near our district?

B: Eating street food is not my thing.

Expressing dislike towards something varies in the situation and the person you are conversing with. In this case, you should familiarize yourself with these alternative expressions as proof of your diversified English knowledge.

11TALK

Cải thiện tiếng Anh qua mỗi  buổi học tại 11Talk.Chương trình dạy tiếng Anh trực tuyến kết nối các giáo viên chuyên nghiệp tại học viện Anh ngữ Pines – Philippines với các học viên trên khắp thế giới. Cơ hội tiếp cận với môi trường học quốc tế ngay tại nhà. Với những chương trình siêu ưu đãi Giá rẻ – nay còn rẻ hơn.

Du học ngay tại nhà ?? Tại sao không??

Để tìm hiểu về các lớp học và tư vấn thêm vui lòng liên hệ :

► Inbox: m.me/11talkvietnam

► Hotline: 093 9199 768

11Talk mẹo IELTS SPEAKING

#pines #HocTiengAnh  #TiengAnhchotreem #TiengAnhonline #1kem1 #duhoc #11talk #PINES #PHILIPPINES #TiengAnhGiaRe # LuyenIELTS # TiengAnhDanhChoNguoiDiLam #MatCanBanTiengAnh #PINESTALKING; #11TALK; #PinesAcademy; #onlineEnglishclass; #Philippines; #onlineEnglishschool; #onlineEnglishschoolPhilippines; #liveclassonline #11Talk; #learnEnglishonline; #studyEnglishonline; #onlineclass; #holidays; #beach; #Mactan; #Cebu; #IELTSSpeaking; #StudyIELTSinPines; #StudyIELTSonline; #StudyIELTSinthePhilippines; #IELTSonlineclass; #IELTSlessons; #IELTStips