You are currently viewing KHÁM PHÁM CÁC THÀNH NGỮ IELTS

KHÁM PHÁM CÁC THÀNH NGỮ IELTS

Câu hỏi: Thành ngữ IELTS có cần thiết cho các cuộc trò chuyện hàng ngày không?

Trả lời: Những cách diễn đạt này nghe có vẻ xa lạ và khó hiểu đối với người học tiếng Anh, nhưng chúng lại phổ biến đối với người bản ngữ trong giao tiếp nói và viết. Là một người học tiếng Anh, bạn phải biết ý nghĩa và ngữ cảnh của thành ngữ, hơn nữa, các thành ngữ được cho là dựa trên văn hóa vì chúng miêu tả một khía cạnh độc đáo của văn hóa, lịch sử và kinh nghiệm của con người.

Câu hỏi: Tôi có nên sử dụng thành ngữ trong bài thi IELTS Speaking không?

Trả lời: Học thành ngữ,cụm động từ và sử dụng chúng trong ngữ cảnh thích hợp sẽ giúp giám khảo IELTS có ấn tượng rằng bạn có một nguồn từ vựng phong phú dẫn đến điểm số cao hơn.

Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng các biểu thức thành ngữ.Nhưng hãy đảm bảo bạn biết cách sử dụng chúng trong ngữ cảnh để chúng nghe giống như một phần tự nhiên trong câu trả lời của bạn. Đừng ép bản thân sử dụng các thành ngữ khi bạn không chắc về tính hợp lệ của ngữ cảnh.

Turn Over a New Leaf

  • Ý nghĩa: Để bắt đầu một cuộc sống mới hoặc để cư xử theo cách tốt hơn
  • Cách sử dụng: Cụm từ này dùng để mô tả một người đã thay đổi tích cực và hành động có trách nhiệm hơn.

Situation#1: Clean Up Act

A: He promises that he’ll turn over a new leaf if I gave him another chance in our relationship.

B: Have you seen any change in him?

A: He has stopped smoking and drinking ever since we broke up. What should I do?

B: Well, I have my doubts but it’s up to you.

Tình huống số 1:

A: Anh ấy hứa rằng anh ấy sẽ thay đổi để trở nên tốt hơn nếu tôi cho anh ấy một cơ hội khác trong mối quan hệ của chúng tôi

B: Bạn có thấy anh ấy thay đổi gì không?

A: Anh ấy đã ngừng hút thuốc và uống rượu kể từ khi chúng tôi chia tay. Tôi nên làm gì?

B: Chà, tôi có nghi ngờ của mình nhưng điều đó tùy thuộc vào bạn.

Situation#2: Starting a new life/ Reinventing oneself

A: I know it’s hard for you to be leaving the company, but I’m happy that you are doing it with the person you love.

B: Yes, turning over a new leaf with Ben has always been my dream. So many things have happened during the pandemic, but we still managed to get our visa approved for us to finally move in together in the US.

Tình huống số 2: Bắt đầu cuộc sống mới / Đổi mới bản thân

A: Tôi biết bạn sẽ khó rời khỏi công ty. Nhưng tôi rất vui vì bạn được làm điều đó với người bạn yêu.

B: Vâng, sống một cuộc sống mới với Ben luôn là ước mơ của tôi. Có rất nhiều điều khó khăn xảy ra. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng xin được visa để cuối cùng chúng tôi cùng nhau chuyển đến Mỹ.

Weigh the pros and cons

  • Ý nghĩa: Để xem xét các nhược điểm và lợi thế của một cái gì đó.
  • Cách sử dụng: khi bạn muốn nói ai đó nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định hoặc tình huống.

Situation#1: Considering a job offer

A: Should I accept Morgan Stanley’s offer? I just got a company raise and promotion last month.

B: Weigh the pros and cons. I know that you are paid a lot in your current position. But it’s not also bad to consider a new work environment.

Tình huống số 1: Đang cân nhắc một lời mời làm việc

A: Tôi có nên chấp nhận lời đề nghị của Morgan Stanley không? Tôi vừa được công ty tăng lương và thăng chức vào tháng trước.

B: Cân nhắc ưu và nhược điểm. Tôi biết rằng bạn được trả rất nhiều ở vị trí hiện tại.

Nhưng cũng không tồi nếu bạn cân nhắc đến một môi trường làm việc mới.

Test the Waters

  • Ý nghĩa: Để thử một cái gì đó
  • Cách sử dụng:Cụm từ này được sử dụng khi bạn đưa ra đánh giá ban đầu trước khi nghiêm túc tham gia vào nó .Hoặc khi bạn đánh giá một tình huống trước khi bắt đầu hành động.

Situation#1: Jane wants to check out if her research about the Instagram audience works in another country.

A: I need your help in testing the waters for my Instagram project.

B: What can I do for you?

A: Could you try posting about our product reels at 10 PM, Vietnam time in 2 straight weeks. And check how the audience insights go?

B: Sure!

Tình huống số 1: Jane muốn kiểm tra xem nghiên cứu của cô ấy về khán giả trên Instagram có hoạt động ở một quốc gia khác hay không.

A: Tôi cần sự giúp đỡ của bạn trong việc kiểm tra vùng nước cho dự án Instagram của tôi.

B: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

A: Bạn có thể thử đăng về cuộn sản phẩm của chúng tôi lúc 10 giờ tối, giờ Việt Nam trong 2 tuần liên tiếp .Và kiểm tra xem thông tin chi tiết về khán giả diễn ra như thế nào?

B: Chắc chắn rồi!

Để học thêm nhiều thành ngữ IELTS thú vị hơn và ghi điểm tối đa, hãy liên hệ với 11Talk tại đây