You are currently viewing Mẹo IELTS SPEAKING: HOLIDAY. Học tiếng Anh trực tuyến

Mẹo IELTS SPEAKING: HOLIDAY. Học tiếng Anh trực tuyến

 

11Talk mẹo IELTS SPEAKING # 3:

Đảm bảo đạt được sự gắn kết và các câu trả lời có tổ chức trong bài kiểm tra nói của bạn. Chủ đề là HOLIDAYS, và hướng dẫn là mô tả một kỳ nghỉ mà bạn đã có gần đây. Đó là một chủ đề khá dễ dàng nếu bạn nghĩ về nó.

11Talk mẹo IELTS SPEAKING: Chắc chắn, bạn đã từng đi nghỉ trước đây. Trong trường hợp này, bạn phải thư giãn, thu thập mọi suy nghĩ của mình và nghĩ về những sự kiện trong kỳ nghỉ cuối cùng của bạn.  

Bạn có thể bắt đầu bằng cách nói như sau trong bài thi IELTS SPEAKING:

“I would like to talk about the holiday I spent on a small island in the Philippines called Cebu just a few months ago. I went there with two of my best friends because we love the beach, and we heard Cebu island has the best beaches in the Philippines.”
“Tôi muốn nói về kỳ nghỉ mà tôi đã trải qua trên một hòn đảo nhỏ ở Philippines tên là Cebu chỉ vài tháng trước. Tôi đến đó với hai người bạn thân nhất của mình vì chúng tôi yêu bãi biển, và chúng tôi nghe nói đảo Cebu có những bãi biển đẹp nhất ở Philippines ”.

ngày lễ

Tiếp theo, bạn nên mô tả cách bạn đã đi du lịch đến địa điểm đó. Bạn có thể bắt đầu câu của mình bằng một câu như sau:

“It took three flights to get to Mactan island. Even though it took about 5-6 hours for us to arrive, all the flights went without much trouble.”
“Phải mất ba chuyến bay để đến đảo Mactan. Mặc dù mất khoảng 5-6 tiếng chúng tôi mới đến nơi nhưng tất cả các chuyến bay đều diễn ra không gặp nhiều khó khăn ”.

Điều tiếp theo bạn có thể nói về những hoạt động bạn đã làm trong kỳ nghỉ. Hãy bắt đầu bằng cách nói như sau:

We only had a few days planned for this trip, so we made sure to do as much as we can. First, we went island hopping and snorkeling. We also went diving since there were great diving spots on the island as well. Before leaving, we had a chance to tour the city and visit historical spots.”

 “Chúng tôi chỉ có vài ngày lên kế hoạch cho chuyến đi này, vì vậy chúng tôi đã cố gắng làm hết sức có thể. Đầu tiên, chúng tôi đi đảo và lặn với ống thở. Chúng tôi cũng đã đi lặn vì có những điểm lặn tuyệt vời trên đảo. Trước khi lên đường, chúng tôi đã có dịp đi tham quan thành phố và tham quan các điểm lịch sử ”. 

Cuối cùng, hãy kết thúc câu trả lời của bạn bằng cách giải thích nếu bạn thích nó.  Phần kết cũng quan trọng như phần mở đầu, vì vậy hãy tóm tắt câu trả lời của bạn bằng cách nói những câu như sau:

“We enjoyed this short holiday. Cebu has spectacular beaches, and the locals are very kind. My friends and I got a taste of what the Philippines has to offer, and it was indeed a memorable trip for us. If I have the time to go on another trip, I would most likely go back to Cebu island to explore more.”

“Chúng tôi đã tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày này. Cebu có những bãi biển ngoạn mục, và người dân địa phương rất tốt bụng. Bạn bè của tôi và tôi đã được nếm trải những gì Philippines mang lại, và đó thực sự là một chuyến đi đáng nhớ đối với chúng tôi. Nếu có thời gian để thực hiện một chuyến đi khác, rất có thể tôi sẽ quay lại đảo Cebu để khám phá thêm ”.

Hãy thử làm theo cấu trúc này và nghĩ ra câu của bạn. Mở rộng từng lời nhắc với nhiều thông tin và mô tả hơn. Sắp xếp suy nghĩ của bạn và đừng quên luyện tập.

Bạn có thấy mẹo IELTS SPEAKING này bổ ích không?

ngày lễ

11Talk mẹo IELTS SPEAKING

Cải thiện tiếng Anh qua mỗi  buổi học tại 11Talk.Chương trình dạy tiếng Anh trực tuyến kết nối các giáo viên chuyên nghiệp tại học viện Anh ngữ Pines – Philippines với các học viên trên khắp thế giới. Cơ hội tiếp cận với môi trường học quốc tế ngay tại nhà. 

Du học ngay tại nhà ?? Tại sao không??

Để tìm hiểu về các lớp học và tư vấn thêm vui lòng liên hệ :

► Inbox: m.me/11talkvietnam

► Hotline: 093 9199 768

11Talk mẹo IELTS SPEAKING

#pines #HocTiengAnh  #TiengAnhchotreem #TiengAnhonline #1kem1 #duhoc #11talk #PINES #PHILIPPINES #TiengAnhGiaRe # LuyenIELTS # TiengAnhDanhChoNguoiDiLam #MatCanBanTiengAnh #PINESTALKING; #11TALK; #PinesAcademy; #onlineEnglishclass; #Philippines; #onlineEnglishschool; #onlineEnglishschoolPhilippines; #liveclassonline #11Talk; #learnEnglishonline; #studyEnglishonline; #onlineclass; #holidays; #beach; #Mactan; #Cebu; #IELTSSpeaking; #StudyIELTSinPines; #StudyIELTSonline; #StudyIELTSinthePhilippines; #IELTSonlineclass; #IELTSlessons; #IELTStips