You are currently viewing Từ vựng tiếng Anh: Food Idioms

Từ vựng tiếng Anh: Food Idioms

Bạn đã bao giờ trải qua một cuộc trò chuyện và người đối thoại với bạn đột nhiên đề cập đến điều gì đó có vẻ như là về thực phẩm? Tiếng Anh thực sự là một ngôn ngữ rất thú vị và hầu hết người bản ngữ sử dụng các cách diễn đạt khá khó hiểu. Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh và thành ngữ liên quan đến thực phẩm để bạn sử dụng trong các cuộc trò chuyện.

Apple of One’s Eye ( quả táo trong mắt ai đó)

Ý nghĩa: một người được yêu mến bởi một người nào đó

Câu mẫu: Alyssa is the apple of her father’s eye. ( Alyssa là cục vàng của bố cô ấy )

Ảnh của haris irshad: https://www.pexels.com/photo/time-lapse-photography-of-falling-red-apple-724831/

Hộp thoại Mẫu:

A: Tanya’s son is growing into a bright and handsome young man.

B: He is. No wonder he’s the apple of the eye of his parents.

A: Indeed. I’m hoping my child would grow into someone like him… well, that’s if I ever decided to have a child.

Bad Egg (Trứng ung)

Ý nghĩa: Bất hảo, Cá biệt đối với mọi người

Câu mẫu:  I don’t want my little brother hanging around with the bad eggs in his class. (Tôi không muốn em trai tôi quanh quẩn với những thành phần xấu trong lớp.)

Ảnh của Anna Shvets: https://www.pexels.com/photo/broken-eggshells-on-a-yellow-background-4045551/

Hộp thoại Mẫu:

A: Have you heard? Zeus was in trouble again?

B: What did he do this time?

A: He vandalized the wall and painted offensive images.

B: That guy is such a bad egg. Why don’t they just kick him out?

A: I heard he came from a powerful family.

Big Cheese

Ý nghĩa: một người rất quan trọng

Câu mẫu: Mr. Gomez is the big cheese of Goldwire Industries.  (Ông Gomez là một người rất quan trọng của Goldwire Industries.)

Hộp thoại Mẫu:

A: How was the interview?

B: I was a bit surprised by what happened.

A: So, what happened?

B: I thought I was just going to interview the secretary, but they let me talk to the big cheese himself.

Butter Someone Up

Ý nghĩa: đối xử tốt với ai đó (thường là vì những lý do ích kỷ) nịnh bợ

Câu mẫu:  We have to butter Mark up before telling him about the bad news. (Chúng ta phải nói tốt về Mark lên trước khi nói với anh ấy về tin xấu.)

Ảnh của Juli Lianna: https://www.pexels.com/photo/a-shot-of-brown-bread-with-butter-on-cutting-board-with-glass-of-milk-in-background-10141260 /

A: Are you free this long weekend?

B: Yeah, why?

A: My family and I will go camping. Do you want to come with us? My cousins will be there, too.

B: Hmm, I’m not sure.

A: Come on! It would be fun.

B: I bet it is but the thing is… my Mom doesn’t like the idea of me going to the wilderness.

A: Oh, then, I’ll ask her but first, let’s butter her up.

Cool as a Cucumber (Mát như dưa leo)

Ý nghĩa: rất thoải mái

Câu mẫu: David is as cool as a cucumber (David đang cảm thấy rất thư giãn)

Ảnh của cottonbro: https://www.pexels.com/photo/woman-in-white-shirt-carrying-baby-in-white-onesie-4004122/

Hộp thoại Mẫu:

A: It’s hell week again. I badly stop looking at my social media and study.

B: As we should. Stanley, get off your computer and study with us.

A: Come on! Everything will be alright.

B: You being as cool as cucumber won’t make you pass the exams. So, stop fooling around.

Cup of Joe

Ý nghĩa : một tách cà phê

Câu mẫu: Let’s grab a cup of Joe after (Hãy lấy một cốc cà phê đi nào)

Ảnh của Lood Goosen: https://www.pexels.com/photo/brown-liquid-pouring-on-black-and-white-ceramic-mug-selective-color-photography-1235706/

Hộp thoại Mẫu:

A: Our schedule nowadays is too hectic.

B: You can say that again! I automatically feel sleepy by just merely looking at this pile of unfinished projects.

A: How about getting a cup of Joe before we continue.

B: I surely wanted that.

Cry Over Spilled Milk

Ý nghĩa: buồn phiền về một điều gì đó đã xảy ra và không thể thay đổi được.

Câu mẫu: It’s lost. Let’s just get a new one; there’s no use crying over spilled milk (Nó bị mất. Hãy chỉ lấy một cái mới; Không có ích gì khi khóc vì chuyện đã rồi)

Ảnh của GEORGE DESIPRIS: https://www.pexels.com/photo/white-liquid-filled-glass-bowl-799273/

Hộp thoại Mẫu:

A: I could have gotten that scholarship if I had just gotten in the interview on time.

B: Oh, what happened?

A: There was a car accident that day which caused heavy traffic.

B: That’s too bad but hey, there’s no use in crying over spilled milk. There are better opportunities in   store for you.

A: I guess you’re right. Thanks. 

Từ vựng tiếng Anh : Not my Cup of Tea

Có nghĩa là: một cái gì đó bạn không thích thú.

Câu mẫu: Scuba-diving is not really my cup of tea. (Lặn biển không hẳn là gu của tôi.)

Ảnh của GEORGE DESIPRIS: https://www.pexels.com/photo/white-liquid-filled-glass-bowl-799273/

Hộp thoại Mẫu:

A: What are you doing this weekend?

B: I’ll just stay home and read.

A: Sounds boring. What are you going to read?

B: Oh, I bought a series last time.

A: What is it all about?

B: About students studying in a prestigious school. Do you want to borrow some?

A: Nah, not really my cup of tea. I prefer physical activities.

Hard Nut to Crack

Ý nghĩa: khó hiểu.

Câu văn mẫu:  Angelo is a hard nut to crack when something is bothering him like this. (Angelo là một người khó hiểu khi có điều gì đó làm phiền anh ấy như thế này.)

Ảnh được cung cấp bởi Pixabay từ Pexels: https://www.pexels.com/photo/wood-honeycomb-still-life-walnut-48188/

Hộp thoại Mẫu:

A: Have you seen Angelo? I have been looking for him.

B: Why? Is there any problem?

A: I’m not sure. He seems fine yesterday.

B: Oh. Just let him be. You know, Angelo is a hard nut to crack when something is bothering him like this.

A: I guess you’re right. I hope he becomes okay in time.

Piece of Cake

Ý nghĩa: rất dễ dàng, dễ như ăn bánh

Câu mẫu: The exam was a piece of cake. ( Bài thi dễ như ăn bánh vậy đó)

Hộp thoại Mẫu:

Ảnh của Larissa Farber: https://www.pexels.com/photo/cup-of-tasty-latte-coffee-with-cheese-cake-on-tray-8027652/

A: How was your exam?

B: It was terrible. I really don’t have enough time to study so I crammed. And yours?

A: I thought the exam would be that difficult but it turns out that it’s just a piece of cake.

B: Good for you. It seems like you studied hard for it.

A: I did. In fact, I had been studying two weeks before the exam. Maybe, you should know your priorities, too. Partying and cramming will really not lead you to anywhere.

B: I know, I know. 

Từ vựng Tiếng Anh trực tuyến tại 11TALK

Tiếp tục học tiếng Anh! Cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn ngay hôm nay thông qua Lớp học tiếng Anh online Pinestalking-11talk. Nhận 1 lớp học miễn phí và tận hưởng chương trình khuyến mãi của chúng tôi để tìm hiểu các kiến thức tiếng Anh mới nhất, kể cả tiếng Anh gen Z

Từ vựng tiếng Anh – Food Idioms

Du học ngay tại nhà, tại sao không??

#PINESTALKING; #11TALK; #onlineEnglishclass; #onlineEnglishschool; #onlineEnglishschoolPhilippines; #liveclassonline; #learnEnglishonline; #studyEnglishonline; #onlineclass #IELTSSpeaking; #StudyIELTSinPines; #StudyIELTSonline; #StudyIELTSinthePhilippines; #IELTSonline; #IELTSonlineclass; #IELTSlessons; #IELTStips; #learnfromhome; #Covid19; #Coronavirus; #ZoomClass; #ZoomEnglishClass; #Zoom