You are currently viewing <a>Word of the Day: FOLIAGE</a>

Word of the Day: FOLIAGE

Word of the Day: FOLIAGE

It’s hardly autumn but this word can be used even in the summer, winter, and rainy days as long as you use it to refer to leaves. Our word of the day is FOLIAGE. Foliage is usually used in literature and academics so when taking your IELTS exam, this word may come in handy. Don’t forget about it! Use it often and correctly!

(Hầu như không chỉ mùa thu nhưng từ này có thể được sử dụng ngay cả trong mùa hè, mùa đông và những ngày mưa miễn là bạn dùng nó để chỉ lá. Từ trong ngày của chúng ta là FOLIAGE. Foliage thường được sử dụng trong văn học và học thuật nên khi bạn tham gia kỳ thi IELTS, từ này có thể hữu ích. Đừng quên nó! Sử dụng nó thường xuyên và chính xác!)

foliage


Continue learning English! Be safe and healthy always! Improve your English skills today through Pinestalking-11talk English Online Class. Don’t hesitate to slide in our DMs. Get 1 free class and enjoy our promo:

11TALK

Học thêm nhiều kiến thức thú vị tại các lớp học của 11TALK

11Talk mang đến chương trình tiếng Anh 1 kèm 1 và chương trình học nhóm online cùng các giáo viên có trình độ tại Philippines. Bổ sung kiến thức, bồi dưỡng và hoàn thiện tiếng Anh cho mọi lứa tuổi và trình độ.

Du học ngay tại nhà, tại sao không?

Để tìm hiểu về các lớp học và tư vấn thêm về các ưu đãi từ 11Talk vui lòng liên hệ :

► Inbox: m.me/11talkvietnam

► Hotline: 093 9199 768

#pines #HocTiengAnh  #TiengAnhchotreem #TiengAnhonline #1kem1 #duhoc #11talk #PINES #PHILIPPINES #TiengAnhGiaRe # LuyenIELTS # TiengAnhDanhChoNguoiDiLam #MatCanBanTiengAnh #MasterIELTS #IELTSnhom #ThiThuIELTS

#PINESTALKING; #11TALK; #onlineEnglishclass; #onlineEnglishschool; #onlineEnglishschoolPhilippines; #liveclassonline; #learnEnglishonline; #studyEnglishonline; #onlineclass #IELTSSpeaking; #StudyIELTSinPines; #StudyIELTSonline; #StudyIELTSinthePhilippines; #IELTSonline; #IELTSonlineclass; #IELTSlessons; #IELTStips; #learnfromhome; #ZoomClass; #ZoomEnglishClass