You are currently viewing <a>Word of the Day: PANORAMA</a>

Word of the Day: PANORAMA

Word of the Day: PANORAMA

The best view is always a full and wide view. Use our word of the day–panorama– to refer to a full, wide, and beautiful view. You can also use its adjective form: PANORAMIC such as: “panoramic view” . There are so many English words to learn and each word is important and beautiful, such as the word PANORAMA. Use them often and correctly!

Góc nhìn đẹp nhất luôn là góc nhìn đầy đủ và rộng. Sử dụng từ của chúng tôi trong ngày – toàn cảnh– để chỉ một cái nhìn đầy đủ, rộng và đẹp. Bạn cũng có thể sử dụng dạng tính từ của nó: PANORAMIC chẳng hạn như: “toàn cảnh”. Có rất nhiều từ tiếng Anh để học và mỗi từ đều quan trọng và hay, chẳng hạn như từ PANORAMA. Sử dụng chúng thường xuyên và chính xác!

PANORAMA

Continue learning English! Be safe and healthy always! Improve your English skills today through

11TALK

Học thêm nhiều kiến thức thú vị tại các lớp học của 11TALK

11Talk mang đến chương trình tiếng Anh 1 kèm 1 và chương trình học nhóm online cùng các giáo viên có trình độ tại Philippines. Bổ sung kiến thức, bồi dưỡng và hoàn thiện tiếng Anh cho mọi lứa tuổi và trình độ.

Du học ngay tại nhà, tại sao không?

Để tìm hiểu về các lớp học và tư vấn thêm về các ưu đãi từ 11Talk vui lòng liên hệ :

► Inbox: m.me/11talkvietnam

► Hotline: 093 9199 768

#pines #HocTiengAnh  #TiengAnhchotreem #TiengAnhonline #1kem1 #duhoc #11talk #PINES #PHILIPPINES #TiengAnhGiaRe # LuyenIELTS # TiengAnhDanhChoNguoiDiLam #MatCanBanTiengAnh #MasterIELTS #IELTSnhom #ThiThuIELTS

#PINESTALKING; #11TALK; #onlineEnglishclass; #onlineEnglishschool; #onlineEnglishschoolPhilippines; #liveclassonline; #learnEnglishonline; #studyEnglishonline; #onlineclass #IELTSSpeaking; #StudyIELTSinPines; #StudyIELTSonline; #StudyIELTSinthePhilippines; #IELTSonline; #IELTSonlineclass; #IELTSlessons; #IELTStips; #learnfromhome; #ZoomClass; #ZoomEnglishClass