You are currently viewing Idiom of the Day – “In the Heat of the Moment”

Idiom of the Day – “In the Heat of the Moment”

Idiom of the Day

Have you ever said or done something you regretted immediately? Well, don’t worry because everybody has done something unwise in the heat of the moment. This expression works well as an excuse for being reckless in deciding or doing something that is not favorable to you and to others. People handle their emotions in different ways so if you’ve said or done something quite regretful, you can always say it was done “in the heat of the moment.” Try this expression out!

(Bạn đã bao giờ nói hoặc làm điều gì đó mà bạn hối hận ngay lập tức chưa? Chà, đừng lo lắng vì mọi người đã làm điều gì đó không khôn ngoan trong thời điểm nóng nực. Biểu hiện này có tác dụng bào chữa cho sự thiếu thận trọng khi quyết định hoặc làm điều gì đó không có lợi cho bạn và cho người khác. Mọi người xử lý cảm xúc của họ theo những cách khác nhau, vì vậy nếu bạn đã nói hoặc làm điều gì đó khá hối hận, bạn luôn có thể nói rằng nó đã được thực hiện “trong lúc nóng nảy”. Hãy thử cách diễn đạt này!)

expression
Idiom of the Day

Continue learning English! Be safe and healthy always! Improve your English skills today through Pinestalking-11talk English Online Class. Get 1 free class and enjoy our promo: 

Tiếp tục học tiếng Anh! Hãy luôn an toàn và khỏe mạnh! Cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn ngay hôm nay thông qua Lớp học tiếng Anh trực tuyến Pinestalking-11talk. Nhận 1 lớp học miễn phí và tận hưởng chương trình khuyến mãi của chúng tôi

Get 1 free class and enjoy 20 % off on your 1st registration.

11TALK-Idiom of the Day . Học thêm nhiều kiến thức tại các lớp học của 11TALK

11Talk mang đến chương trình tiếng Anh 1 kèm 1 và chương trình học nhóm online cùng các giáo viên có trình độ tại Philippines. Bổ sung kiến thức, bồi dưỡng và hoàn thiện tiếng Anh cho mọi lứa tuổi và trình độ. so

Du học ngay tại nhà, tại sao không?

Để tìm hiểu về các lớp học và tư vấn thêm về các ưu đãi từ 11Talk vui lòng liên hệ :

► Inbox: m.me/11talkvietnam

► Hotline: 093 9199 768

#pines #HocTiengAnh  #TiengAnhchotreem #TiengAnhonline #1kem1 #duhoc #11talk #PINES #PHILIPPINES #TiengAnhGiaRe # LuyenIELTS # TiengAnhDanhChoNguoiDiLam #MatCanBanTiengAnh #MasterIELTS #IELTSnhom #ThiThuIELTS

#PINESTALKING; #11TALK; #onlineEnglishclass; #onlineEnglishschool; #onlineEnglishschoolPhilippines; #liveclassonline; #learnEnglishonline; #studyEnglishonline; #onlineclass #IELTSSpeaking; #StudyIELTSinPines; #StudyIELTSonline; #StudyIELTSinthePhilippines; #IELTSonline; #IELTSonlineclass; #IELTSlessons; #IELTStips; #learnfromhome; #ZoomClass; #ZoomEnglishClass